Macron, Putin Discuss Situation at Ukraine’s Zaporizhzhia Nuclear Plant, 11 September 2022