Malaysia, Hong Kong Plan to Develop Economic Hub in Johor’s Bukit Chagar, 28 July 2023